Category Archives: ts

圳(tsunʟ)──灌溉溝渠

圳(tsunʟ)──灌溉溝渠   “圳”字台灣閩南語(台語)及本土閩南 … 繼續閱讀

張貼在 ts | 標記 , , , , , , , | 發表留言

總鋪師(tsɔŋˋ-p‘ɔʟ-sai)──廚師

總鋪師(tsɔŋ`-p‘ɔʟ-sai)──廚師   例句1:“美食家胡天蘭說,早 … 繼續閱讀

張貼在 ts | 標記 , , , , , , , , , , | 1 則迴響